Filarem Clinica Dermatologica dra Igora Michajłowskiego jest zespół najlepszych profesjonalistów. To fachowcy w swoich dziedzinach, którzy w codziennej pracy z pacjentami łączą wiedzę i doświadczenie. Nasz zespół składa się z lekarzy dermatologów oraz kosmetologów, wykonujących niektóre z zabiegów. Co wyróżnia naszych specjalistów? Są to osoby, które mają na koncie liczne tytuły i osiągnięcia naukowe, publikacje, a także uczestniczą w konferencjach, kursach i sympozjach – także za granicą. Każda z osób wciąż rozwija swą wiedzę, aby jak najlepiej pomagać pacjentom.
Clinica Dermatologica (oraz towarzyszące jej placówki pod szyldem Clinica Cosmetologica) założył dr n. med. Igor Michajłowski – specjalista dermatolog. Zarówno podczas pracy z pacjentami, jak i w swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na diagnostyce i leczeniu chorób wenerycznych oraz dermatoz okolicy anogenitalnej. Ponadto zajmuje się nowymi metodami diagnostycznymi chorób skóry i błon śluzowych, optymalizacją leczenia nowotworów skóry oraz profilaktyką czerniaka.

Warto wspomnieć, że jest również inicjatorem uformowania międzydyscyplinarnego zespołu badawczego, którego celem jest diagnostyka oraz leczenie chorób narządów płciowych oraz jamy ustnej. Jest także autorem pierwszego polskiego podręcznika dermatochirurgii. Dorobek naukowy dra Igora Michajłowskiego obejmuje 220 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany za działalność badawczą.

Oto niektóre tylko nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 2011,
  • Nagroda za najlepszą pracę z zakresu dermatologii zaprezentowaną podczas „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2009,
  • Stypendium zjazdowe EADV Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2009
  • Stypendium zjazdowe GALDERMA Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2008,
  • Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w konkursie za najlepszą pracę zaprezentowaną w sesji plakatowej podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 2008,
  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas X Jubileuszowej Konferencji Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jurata, 2007,
  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk, 2006.
Igor Michajłowski
Doktor Igor Michajłowski
Doktor Igor Michajłowski jest członkiem wielu światowych towarzystw dermatologicznych. Można tu wymienić takie renomowane placówki, jak: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), European Society for Dermatological Research (ESDR) oraz Białoruskie Towarzystwo Dermatologiczne. Doktor Igor Michajłowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2005/2006 otrzymał stypendium Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej i ukończył podyplomowy staż w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Medyczny). W tejże zaczął pracować nad rozprawą doktorską w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich na Oddziale Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku. W kolejnym roku doktor Igor Michajłowski rozpoczął specjalizację z dermatologii i wenerologii oraz został asystentem. Dysertację doktorską obronił w 2010 roku. Praca powstała pod kierunkiem przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza, a dotyczyła diagnostyki i leczenia dermatoz w obszarze zewnętrznych narządów płciowych. W 2012 roku doktor Igor Michajłowski zakończył specjalizację i został adiunktem.